Kutsal Kitap'a ait Gerçekler
Ücretsiz abonelikler

Meryem hayatı boyunca bakire mi kaldı? (PDF) Bu makalenin pdf versiyonu

Meryem hayatı boyunca bakire mi kaldı?Meryem'in Rab İsa Mesih'i dünyaya getirdiği sırada bakire olduğu Kutsal Kitap'ta anlatılan inkar edilemez bir gerçektir. Ancak, bazı Hristiyan mezhepleri tarafından iddia edildiği gibi, hayatı boyunca bakire kaldığı inancının Tanrı Sözünde desteklenmediğine inanmaktayız. Bu konuya bir başlangıç yapmak için, Matta 1:25 bölümüne bakalım. Şöyle yazılmıştır:

Matta 1:25
"Ne var ki, Meryem OĞLUNU doğuruncaya DEK Yusuf onunla birleşmedi. Doğan çocuğun adını İsa koydu."

"Ne var ki,.........Yusuf onunla (Meryem'le) birleşmedi" ifadesi, açıkça cinsel ilişkiden bahsetmekteydi. Bu ifadenin Kutsal Kitap'ta kullanılış sıklığına baktığımızda, konu daha net bir hal almaktadır. Birkaç örnek verecek olursak:

Yaratılış 4:1
"Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kayin'i doğurdu."

Yaratılış 4:17
"Kayin karısıyla yattı. Karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu."

1. Samuel 1:19-20
"Elkana karısı Hanna'yla birleşti ve .. Hanna gebe kaldı ve bir oğul doğurdu. Adını Samuel koydu."

Kutsal Kitap'ta bu konuyla ilgili daha fazla örneğe ulaşmak için, Yaratılış 4:25, Yaratılış 38:26, Hakimler 11:39, Hakimler 19:25 ve 1. Krallar 1:4 bölümlerine bakınız. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, Tanrı Sözü "Meryem oğlunu doğuruncaya dek Yusuf'un onunla birleşmediğini" bize açıkladığında, anlatmak istediği İsa'yı dünyaya getirinceye DEK Yusuf'un Meryem'le cinsel ilişkiye girmediğidir. Bu ifadeden yola çıkarsak, İsa'nın doğumundan SONRA aralarında böyle bir ilişkinin olduğu açıktır. Meryem İsa'yı doğurduğunda kesinlikle bakireydi. İsa'nın doğumu bakireden doğmaydı, bu doğumun ilk ve son örneğiydi. Ancak Kutsal Yazılar, doğumun ardından, Yusuf'un "Meryem'le birleştiği" yani, onunla cinsel ilişkiye girdiği konusunda gayet nettir. Dolayısıyla Meryem hayatı boyunca bakire kalmamıştır. Bu olağandışı bir şey midir? Kesinlikle HAYIR! Yusuf ve Meryem evli bir çiftti ve Tanrı Sözüne göre, seks evliliğin bir parçasıydı (1. Korintliler 7:1-5). Şayet Meryem evli olup, bazı mezheplerin öğretide bulunduğu gibi, hayatı boyunca bakire kalsaydı, asıl bu olağandışı bir durum olurdu.

Yukarıda verilen örneğin dışında, Meryem'in hayatı boyunca bakire kaldığı öğretisini veren geleneğe karşı daha fazla kanıt bulunmaktadır. Matta 1:25 bölümüne tekrardan göz attığımızda, İsa'dan Meryem'in (ilk doğan) oğlu diye bahsettiğini görürüz. Sonuçta, ilk çocuk olmak, sizinle birlikte başka bir kardeşin veya kardeşlerin olduğunu ima etmektedir. Anne, babanızın sizin dışınızda başka çocuğu olmamış olsaydı, siz "ilk çocuk" değil, "tek çocuk" olurdunuz. Örneğin, Yeşaya İbrahim ve Sara'nın tek çocuğuydu. Tanrı İbrahim'e İshak'ı kurban etmesini söylediğinde, İbrahim şöyle karşılık verdi:

Yaratılış 22:2
"Tanrı, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun."

İshak İbrahim'in biricik oğlu (tek oğlu) olarak adlandırılmıştır. Tanrı'nın bunun yerine "ilk oğlunu al" dediğini düşünün. Bu doğru bir ifade olmayacaktı, çünkü bir kişiden aile içinde ilk doğan olarak bahsetmek, daima ondan sonra doğan bir çocuğu ya da çocukları çağrıştıracaktır.

İsa'ya dönersek, O ilk doğandı, Meryem'in ilk çocuğuydu. Meryem İsa'nın doğumundan sonra, Yusuf'la olan evliliğinin meyvesi olarak başka çocuklar dünyaya getirdi. Aslına bakılırsa, Kutsal Kitap bu çocukların adlarını bize sunmaktadır. Matta 13:54-55 der ki:

" [İsa] Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka ders vermeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. «Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor?» diyorlardı. "Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda O'nun kardeşleri değil mi? Kızkardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu?...."

Tanrı Sözü İsa'nın 4 erkek kardeşini adlarıyla çağırmakta ve İsa'nın kız kardeşlerinin olduğunu vurgulamaktadır. İsa'nın kardeşlerinin olduğu Matta 12:47 bölümünde de açıkça belirtilmiştir:

Matta 12:47
"Birisi İsa'ya, "Bak" dedi, "annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle konuşmak istiyorlar."

Yukarıda anlatılanları bir kenara atmak ve Meryem'in hayatı boyunca bakire kaldığı öğretisini desteklemek için, bazı mezhepler Matta 13:55'te adlarından bahsedilen çocukların Yusuf'un önceki evliliğinden olan çocuklar olduğu teorisini üretmişlerdir. Ancak bu teori tamamen Kutsal Kitap'la ilgisi olmayan bir varsayımdan ibarettir. Şayet Yusuf'un daha önceki evliliğinden çocukları olmuş olsaydı, bu konunun Tanrı Sözünde bahsedilmesi gerekmez miydi? Meryem'le Beythlehem'e gittiğinde bu çocuklar neredeydi?, Yusuf, İsa ve Meryem’le birlikte Mısır'a gittiğinde çocuklar nerde kalmaktaydı?... Hiçbir yerde. Onlar Yusuf'un diğer evliliğinden olan çocuklar değil, Meryem'le olan evliliğinden doğan çocuklardı. Ve tekrarlıyorum: Bunda yanlış olan bir şey yoktur! Yusuf bir kadınla evliydi ve İsa'nın doğumundan sonra onunla bir aile kurdu! Bunda yanlış olan nedir?

Bu konuyu sonuca ulaştırırsak: Meryem'in hayatı boyunca bakire kaldığına dair doktrinin Tanrı Sözünde hiçbir dayanağı yoktur. Meryem, İsa'yı dünyaya getirdiğinde kesinlikle bakireydi, ancak Meryem hayatı boyunca bakire kalmamıştır. O ve Yusuf evlenmişler ve İsa'nın doğumundan sonra, "birleşip" çocuk sahibi olmuşlardır. Bunda yanlış olan bir şey var mı? HAYIR. Bu anlatılanların hepsi doğal, normal durumlardır. Tanrı cinsel ilişkiyi ve çocuk sahibi olmayı evlilik için tasarlamıştır. Bu O'nun planıdır. Tam tersi bir durum söz konusu olsaydı, yani Meryem evli olduğu halde, hayatı boyunca bakire kalsaydı bu tamamen olağandışı, garip bir durum olurdu. Buna ek olarak, geleneğin Meryem'in bakire kaldığı doktrinini yüksek sesle desteklemekte olmasına rağmen, Tanrı Sözünün bu doktrini doğrulamadığını gördük. Aksine, Yeni Antlaşma’da yer alan Meryem, Rabbimiz İsa Mesih'i doğuran (ilk ve tek bakireden doğum) ve ardından kocası Yusuf'la bir aile kuran Tanrı'ya adanmış bir kadındı.

Anastasios Kioulachoglu